Raport de activitate primar

Raport elaborat în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit."a", din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

Raport de activitate al primarului pe anul 2018

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş

Raport de activitate al primarului pe anul 2016

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş

Raport de activitate al primarului pe anul 2015

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş

Raport de activitate al primarului pe anul 2014

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş

Raport de activitate al primarului pe anul 2013

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş

Raport de activitate al primarului pe anul 2012

BALOG ELEMÉR | Primar comuna Găneşti, judeţul Mureş