Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2017-10-16 09:52:17
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transperența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GĂNEŞTI PE ANUL 2017.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale pentru efectuarea lucrărilor de branșare și racordare la sistemul public local de canalizare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Achiziție utilaj pentru întreținerea domeniului public și privat în comuna Gănești, județul Mureș”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gănești nr.27 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de proiect.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 17.11.2017.


Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).


Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.