Propunere dezmembrare

Publicat in Anunțuri la data 2018-07-09 09:52:32
foto stire

Urmare a verificarilor facute, cu ocazia inventarierii terenurilor facute la L.165/2013, si a cadastrului general, subsemnatul BORDEAN IOAN inspector superior cu atribuții  de fond funciar  la Primaria Ganești, am constatat modificări de suprafată la Ordinul prefectului nr. 84 din 22.04.1999, privind suprafețele de pășune deținute de Comuna Ganesti, motiv pt. care informez, Primaria Ganesti si Consiliul Local Ganesti de situația apărută. 

 

Cu aceasta ocazie va informez că din totalul de  8,73  ha pășune, în parcela "BEDEA-OI", PS 1513 și "BEDEA –VACI" ,PS 1520,1522 de 55,65 ha, COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR GĂNEȘTI, nemaiavînd teren la dispozitie , a repartizat o suprafață de păsune la cetățenii din Comuna Gănești, suprafețe validate la LEGEA 18/1991, în suprafață de 3,48 ha  și la d-na SCULLER ELISABETA, care avea dreptul la pămînt, validat de COMISIA JUDEȚEANĂ MUREȘ la LEGEA 1/2000 în anexa 38/2, suprafața de 3,70 ha, în păsunea  ,,Bedea” pe vechiul amplasament, cu TP nr.164634/19.12.2008 și ulterior intrînd în circuitul civil avînd CF 50412 de  1,10 ha și CF 50415 de 2,60 ha.

 

In concluzie Comuna Gănesti are în proprietate reală suprafața de 6,13 ha păsune în PS 1513 și de 51,07 ha pășune, în PS 1520,1522, care este concesionata la fermierii din comună si prin efort financiar propriu a întocmit si  Amenajamentul pastoral conform legii.

 

După cele enunțate mai sus solicit Primariei si Consiliului Local Ganești să ia act de situatia actuală si să stabilească printr-o hotărîre de CONSILIU LOCAL suprafața de pășune rămasă în proprietatea și administrarea Comunei Ganești.