În atenția familiilor cu venituri/persoană de până la 750 lei

Publicat in Anunțuri la data 2019-01-11 10:56:30
foto stire

În conformitate cu modificările aduse art. 94 din OUG nr. 114/2018 (prezentată mai jos), familiile a căror venituri pe persoană este de până la 750 lei, pot beneficia de ajutor de încălzire dacă depun cerere până la data de 20 ianuarie 2019.
 

Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 

Art. 94. -
Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
"
i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."
2. La articolul 10 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
"
i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."
3. La articolul 11 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
"
i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 1,0802 ISR și 1,500 ISR li se acordă o sumă de 0,040 ISR."