Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-02-07 13:34:15
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment pentru acoperirea golului temporar de casă, respectiv pentru susținerea proiectelor aflate în derulare.


2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al vomunei Gănești.

 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Gănești

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 18.02.2019, ora 14:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.