Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 18.07.2019

Publicat in Știri la data 2019-07-22 09:09:01
foto stire

Consiliul Local Găneşti s-a întrunit JOI, 18.07.2019, începând cu orele 20:00, în şedinţă ordinară de lucru. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 3 puncte propuse de conducerea primăriei locale, în urma dezbaterilor adoptându-se următoarele hotărâri:

 

1. Hotărârea nr. 18/2019 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2019;

 

2. Hotărârea nr. 19/2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GĂNEȘTI”.

 

3. Hotărârea nr. 20/2019 privind înscrierea definitivă  în cartea funciară a comunei Gănești, județul Mureș a imobilelor situate în extravilan  (drumuri de acces, șanțuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Gănești, domeniul privat, conform  lucrărilor  de înregistrare  sistematică.

 

Noile hotărâri adoptate în cadrul şedinţei pot fi consultate aici.