Declaraţia de aderare la SNA Comuna Găneşti

Primarul comunei Găneşti, judeţul Mureş, luând act de faptul că adoptarea prin HG nr.215/2012 a Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2012-2015 formulează Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA.