Economie

Prezentare

Atât aşezarea geografică a comunei cât şi categoria terenurilor, fertilitatea acestora precum şi interesului şi preocupării cetăţenilor, determină o dezvoltarea vădită dar încă destul de lentă a agriculturii moderne, materializată în prezent prin utilizarea raţională a terenurilor agricole, obţinându-se în final producţii foarte bune la culturile de porumb, grâu, cartof, sfeclă de zahăr, viţă-de-vie şi mai nou la plante tehnice – rapiţă, soia, floarea soarelui, domeniu care se dezvoltă an de an. În paralel cu acest sector a început să se dezvolte şi să ia amploare şi sectorul zootehnic, cu predilecţie oieritul în prezent ajungându-se la un nr. de 7 fermieri care deţin peste 2.500 de capete, cu tendinţe clare de creştere a efectivelor şi dezvoltarea şi modernizarea fermelor.