Protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Notă de informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Primăria GĂNEȘTI, jud. Mureș

Cerere exercitare drepturi persoană vizată

(candidați/angajați/foști angajați/alte persoane interesate)