Investiţii în derulare

Lucrări de investiţii aflate în derulare pe raza comunei Găneşti.

Nr. crt. Denumirea investitiei Valoarea investitiei Sursa de finantare Perioada investitiei
1 Reţea de canalizare menajeră în comuna Găneşti, judeţul Mureş
5.132.118,20 lei 75% AFM, 25% fonduri proprii 2012-2015
2 Reactualizare PUG comuna Găneşti
127.000 lei Fonduri proprii 2013
3 Servicii de proiectare în faza DALI pentru obiectivul de investiţie "Modernizare străzi în comuna Găneşti"
59.000 lei Fonduri proprii 2012-2013
4 Modernizarea iluminatului stradal cu becuri LED
Fonduri europene şi fonduri proprii 2014-2015
5 Modernizare strada Mică Găneşti
1.175.520 Fonduri proprii 2014-2015
6 Modernizare străzi din comuna Găneşti, judeţul Mureş
517.421,60 Fonduri europene şi fonduri proprii 2015