Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2021-03-12 11:06:35
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren împrejmuit în suprafață de 287 mp situat în satul Gănești, nr. 540.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectele de hotărâre supuse procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 26.03.2021, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ___________________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.