Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2021-08-05 12:25:27
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al com. Gănești, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019; 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 3.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru organizarea unui eveniment cultural-sportiv local.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 18.08.2021, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ________________."

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.