Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2021-10-12 10:31:45
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti;

 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la Școala Gimnazială "Fogarasi Sámuel" Gănești.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 22.10.2021, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ________________."

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.