Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2022-01-10 10:58:00
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Gănești, pentru perioada 2021-2027;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2022;

3. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.;

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Gănești pentru anul școlar 2021-2022;
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2021.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 24.01.2022, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ________________."

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.