Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2022-05-17 11:47:40
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare, precum și a Regulamentului privind utilizarea spațiilor din incinta Căminului Cultural Gănești;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de utilizare a căminelor culturale de pe raza comunei Gănești, cu ocazia organizării unor activități;


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 27.03.2022, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ________________."

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.