Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2022-06-07 10:17:31
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru susținerea activităților social-culturale evenimente autorizate, cu ocazia utilizării spațiilor din incinta căminelor culturale din UAT com. Gănești, de către organizatori externi, alții decât Primăria Comunei Gănești sau Consiliul Local al UAT Com. Gănești.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 07.07.2022, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru susținerea activităților social-culturale evenimente autorizate, cu ocazia utilizării spațiilor din incinta căminelor culturale din UAT com. Gănești, de către organizatori externi, alții decât Primăria Comunei Gănești sau Consiliul Local al UAT Com. Gănești".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.