În atenția tuturor locuitorilor comunei al căror gospodării sunt racordate la rețeaua de apă potabilă dar nu și la rețeaua de canalizare apă menajeră

Publicat in Anunțuri la data 2022-09-20 08:39:02
foto stire

Vă informăm că potrivit prevederilor art.2 din Anexa la HG nr.714/2022, aveți obligația, ca în termen de 30 zile de la data publicării prezentei, să vă racordați la rețeaua publică de canalizare existentă.

În situația în care nu doriți acest lucru, în conformitate cu prevederile art.5 din HG nr. 714/2022, aveți obligația de a obține AVIZUL ȘI AUTORIZAȚIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR, potrivit prevederilor art.50 alin.(1) din Legea nr.107/1996, la zi.

Vă informăm totodată asupra faptului, că după expirarea acestui termen, avem obligația de a trasmite la ANRSC-Alba situația lunară a tuturor consumatorilor de apă potabilă care nu se conformează, urmând ca potrivit prevederilor art. 23 din HG nr. 714/2022 să fiți sancționați contravențional pentru nerespectare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, până la intrarea în legalitate și conformare.

Prezenta ține loc de SOMAȚIE.
 
Vă mulțumim pentru înțelegere și conformare!