Obligaţie pentru locuitori de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Publicat in Anunțuri la data 2022-11-21 09:51:11
foto stire

Primăria Comunei Gănești reamintește locuitorilor comunei care nu sunt racordați la sistemul de canalizare menajeră că au obligația de a înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate sistemele individuale adecvate de colectare sau de epurare a apelor uzate la care sunt racordați.
 

Atenţie! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de 27 mai 2022.
 

Pentru înscrierea în registru, aveți la dispoziție formularele de Cerere, care se pot solicita de la registratura instituției sau se pot descărca online de AICI.
 

Potrivit Legii 241 din 22 iunie 2006, republicată, persoanele fizice şi juridice au obligaţia utilizării unor sisteme individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului, exclusiv în situaţia în care instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice. Aceste sisteme se vor putea autoriza, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construire, până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.
 

Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă de vidanjare acreditată.
 

Scopul final al acestor reglementări este să se ajungă la diminuarea semnificativă a poluării pânzei freatice şi/sau a apelor de suprafaţă prin creșterea ratei de conectare a populației la serviciile de canalizare.

 

A lakosok regisztrálási kötelezettsége a Szennyvízgyűjtő és -kezelő Rendszerek Nyilvántartásába
 

Vámosgálfalva Önkormányzata ismételten felhívja azon lakók figyelmét, akik nem csatlakoztatták ingatlanjaikat a szennyvízelvezető rendszerre, hogy kötelesek regisztráltatni egyedi rendszereiket a Szennyvízgyűjtő és -kezelő Rendszerek Nyilvántartásába.
 

Figyelem! A regisztrálási kötelezettség a 2022. május 27-e előtt épült megfelelő egyedi rendszerek tulajdonosai számára is érvényes.
 

A regisztrációhoz szükséges formanyomtatványok az önkormányzat Iktató Irodájában igényelhetők, vagy online letölthetők ITT.
 

A 241/2006.06.22-es újraközölt törvény értelmében a természetes és jogi személyek kötelesek a megfelelő egyedi vagy egyéb környezetvédelmet biztosító megfelelő rendszereket használni, kivéve ha a közcsatorna-rendszer kiépítése a környezeti hatások szempontjából vagy gazdasági okokból nem indokolt.
 

Ezek a rendszerek az építési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban engedélyeztethetők az újonnan létrehozott közcsatorna-rendszerek üzembe helyezéséig, amelyekhez legkésőbb az üzembe helyezésüket követő egy éven belül kötelesek csatlakozni.
 

Minden megfelelő egyedi rendszer esetében a szennyvíziszap eltávolítását kötelező egy erre jogosult szennyvízkezelő vállalattal elvégeztetni.
 

A szabályozások célja a felszín alatti és/vagy felszíni vizek szennyezésének jelentős csökkentése a lakosság csatornaszolgáltatáshoz való hozzáférésének  növelésével.