Raportul final al concursului organizat în vederea ocupării unui număr de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc

#

Raportul final al concursului organizat în vederea ocupării unui număr de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești

Vezi raportul final al concursului