Informații privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, suplimentului pentru energie, precum și referitor măsură de compensare conform OUG nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale

#

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)
Cui se adreseaza? 
- familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.


A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)
Cui se adresează?

- familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
- tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
- Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.


B. MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021 PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)
Cui se adresează?

- consumatorului casnic care indeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh - 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80 mc-1.000 mc
Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.


DOCUMENTE ATAȘATE:

Info încălzire

Acte necesare incalzire

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cerere încălzire