Convocator şedinţă C.L. Găneşti

Publicat in Anunțuri la data 2013-08-05 13:22:59
foto stire

Primarul comunei Găneşti, judeţul Mureş, procedând în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 215/2001, cu toate modificările şi completările la zi, convoacă Consiliul Local al comunei Găneşti în şedinţă ordinară de lucru în data de 06.08.2013, orele 20:00, la sediul primăriei locale, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui PUZ - "Stabilire zonă funcţională amenajare piscicolă şi agrement".
2. Prezentarea procesului verbal încheiat de Camera de Conturi Mureş cu ocazia finalizării controlului de audit extern la nivel de primărie.