Anunţ lansare apel cerere proiecte

Publicat in Anunțuri la data 2013-08-29 14:58:28
foto stire

Asociaţia Gal Podişul Târnavelor anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru: Măsura 41.111 «Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștiințe»;Măsura 41.112 «Instalarea tinerilor fermieri»; Măsura 41.121 « Modernizarea exploataţiilor agricole »; Măsura 41.123 «Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere» Măsura 41.123 a « Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole »
Valoare totală a unui proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile) este de maximum 400.000 de euro.
Apelul se adresează actorilor locali care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL Podişul Târnavelor.
Locul şi intervalul orar în care se vor depune proiecte: sediul GAL Podişul Târnavelor, loc. Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 14 :00.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor (inclusiv cerinţele de conformitate şi eligibilitate) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului - în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie - aferent măsurii respective, care se găseşte pe pagina de internet www.apdrp.ro precum si pe pagina de internet a Asociaţiei: www.podisultarnavelor.ro. Excepţie face Măsura 41.121, la care este valabila versiunea 10 a Ghidului Solicitantului/Cererea de finanţare versiunea 5.7 care se găsesc la adresele de internet menţionate mai sus.
Date de contact: tel: 0722.510.178, fax:0365819436, e-mail: gal.podisultarnavelor@yahoo.com.
Informaţiile suplimentare le puteţi obţine, în format electronic, de pe site-ul www.podisultarnavelor.ro, iar în format tipărit, în mod gratuit, de la sediul Asociaţiei.