Convocator şedinţă C.L. Găneşti

Publicat in Anunțuri la data 2013-09-23 14:07:03
foto stire

Primarul comunei Găneşti, judeţul Mureş, procedând în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 215/2001, cu toate modificările şi completările la zi, convoacă Consiliul Local al comunei Găneşti în şedinţă ordinară de lucru în data de 24.09.2013, orele 18:00, la sediul primăriei locale, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ+teritorială a comunei Găneşti.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Găneşti, judeţul Mureş.