Anunț - Licitație publică cu strigare pentru închirierea unor pășuni de pe raza comunei Gănești

Publicat in Anunțuri la data 2017-04-04 08:54:39
foto stire

Comuna Ganesti, cu sediul în localitatea Ganesti, str. Principală, nr.548, jud. Mureş, cod fiscal 4436852, tel. 0265.425.101, fax 0265.425.049, organizează licitaţie publică cu strigare pentru închirierea păşunilor proprietate privată a comunei Ganesti cu următoarele locaţii, respectiv specii de animale:
- Bedea I:  43,89 ha/bovine
- Spini  II: Coasta - 25,00 ha/ovine
- La Anca: 9,20 ha/ovine
Caietul de sarcini, în valoare de 50 lei, se va pune în vânzare începând cu data de 05.04.2017, la sediul instituţiei, de luni până vineri între orele 8:00 – 13:00.
Documentele licitaţiei se vor depune la registratura instituţiei, până la data de 12.06.2015, ora 9:00.
Licitaţia va avea loc în data de 13.04.2015, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Ganesti.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265.425.101.


Documentele necesare pentru completarea dosarului de inscriere la licitatia publica din data de 13.04.2017

- Cerere de inscriere la licitatie (disponibila aici);
- Copia actul de identitate;
- Copie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a taxei de participare şi a garanţiei de participare;
- Certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Primăriei comunei Ganesti care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Comunei Ganesti ;
- Adeverință de la Registrul agricol din care să reiasă numărul de animale deținut;
- Împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în litigiu cu urmatoarele: Comuna Ganesti sau Consiliul Local al Comunei Ganesti.
- Dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţilor;
- Copii de pe paşapoartele tuturor animalelor deţinute, eliberate de către medicul veterinar, precum şi copii de pe documente din care să reiasă şi numărul de crotaliu al fiecărui animal deţinut în proprietate;
- Declaratie pe propria răspundere de asigurare a unei incărcături minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;
- Declaratie pe propria răspundere de asigurare ca pe toata perioada inchirierii/concesiunii nu va depasi incărcătura maxima admisa stabilita in amenajamentul pastoral local pentru suprafaţa solicitată.