Convocator şedinţă C.L. Găneşti

Publicat in Anunțuri la data 2017-09-06 09:26:37
foto stire

Primarul comunei Găneşti, judeţul Mureş, procedând în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 215/2001, cu toate modificările şi completările la zi, convoacă Consiliul Local al comunei Găneşti în şedinţă ordinară de lucru în data de miercuri, 20.09.2017, orele 19:00, la sediul primăriei locale, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a unui bun, mijloc fix, care aparține domeniului privat al comunei Gănești;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti.

Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local pot fi consultate aici.