Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2017-09-06 09:42:38
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transperența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GĂNEŞTI PE ANUL 2017.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 16.09.2017.


Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GĂNEŞTI PE ANUL 2017.


Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.