Convocator şedinţă C.L. Găneşti

Publicat in Anunțuri la data 2017-09-29 10:49:33
foto stire

Primarul comunei Găneşti, judeţul Mureş, procedând în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 215/2001, cu toate modificările şi completările la zi, convoacă Consiliul Local al comunei Găneşti în şedinţă ordinară de lucru în data de marți, 03.10.2017, orele 20:00, la sediul primăriei locale, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020,  Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ ȘI MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020,  Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”.

Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local pot fi consultate aici.