Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2018-07-23 08:57:14
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorul proiect de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.29/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 24.08.2018, ora 14:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.29/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș.

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.