2018, anul centenarului – anul realizărilor fără precedent în istoria comunei Gănești

Publicat in Știri la data 2018-12-07 09:32:46
foto stire

Ca urmare unor planuri strategice de dezvoltare bine gândite și axate pe principalele domenii de interes local, primarul comunei Gănești, D-nul Balog Elemér, împreună cu echipa din subordine, salariații primăriei locale, susținuți fiind și de întreg Consiliul Local al Comunei Gănești, a reușit în cursul acestui an să achite plata parțială a investițiilor locale aflate în implementare de aproape 7 milioane de lei, bani proveniți în cea mai mare parte din fonduri europene, dar și din resurse proprii, materializate după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire investiție

Contravaloare plăți 2018

- lei fără TVA-

1

Reabilitare, proiectare și modernizare a sistemului de iluminat public din Comuna Gănești

88.753

2

Rețea de canalizare menajeră în Comuna Gănești, județul Mureș

1.256.735

3

Reabilitare și modernizare Grădinița Gănești

737.094

4

Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Gănești, Seuca și DC 79 din comuna Gănești, județul Mureș

4.147.112

5

Racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești, județul Mureș

145.792

6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gănești, județul Mureș

80.116

7

Achiziție utilaj pentru întreținerea domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș

353.037

8

Furnizare și montaj gazon sintetic pentru teren de sport sintetic din comuna Gănești

76.314

TOTAL

6.884.953

 

Ca rod al strădaniei depuse, aceste realizări au fost remarcate și evidențiate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) care la data de 4 decembrie 2018 în cadrul Galei Centenare de decernare a premiilor, prin directorul general, D-nul Adrian Ionuț Chesnoiu, în fața tuturor reprezentanților celor 7 județe din cadrul Zonei 7 Centru, i-a decernat primarului comunei, D-nului Balog Elemér, “Premiul de Excelență” pentru susținerea mediului rural românesc.

Această distincție remarcabilă, fără precedent, nu face decât să întărească convingerea că dacă se vrea se poate și nu se va precupeții nici un efort pentru finalizarea acestor obiective și mai mult, pentru realizarea celor viitoare, aflate în faze avansate de implementare, printre care: Modernizare cămine culturale Gănești și Seuca, Extindere și reabilitare școală gimnazială în localitatea Gănești, Construire sediu administrativ Comuna Gănești.

Aceste realizări absolut firești și necesare nu fac decât să ducă la creșterea nivelului de trai al comunității noastre, reprezentată și condusă de un primar destoinic și ambițios, care face tot ce-i stă în putință pentru dezvoltarea și modernizarea comunei Gănești, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de condiții de existență civilizate și moderne.