Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-01-11 14:41:58
foto stire

UAT com. Gănești, jud. Mureș, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre limitele maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a com. Gănești, jud. Mureș în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată, cu modificările și completările aduse prin Ordonanta nr. 16/2018.

 

Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 11 ian. 2019, pe site-ul comunei Ganesti www.primariaganesti.ro şi afişat la sediul instituţiei din loc. Gănești, nr.548.

 

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 21 ianuarie 2019, la sediul primariei locale sau prin e-mail: contact@primariaganesti.ro

 

Secretarul  com. Gănești

MATEFI ADRIAN

 

Anunț în format PDF