Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-02-26 08:52:44
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii C.L. Găneşti nr. 1/2019​.


2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului de avota în ADI Aqua Invest Mureş modificarea regulamentului serviciului de apă şi canalizare.

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei locale mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazul de violenţă domestică.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 12.03.2019, ora 14:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.