Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-05-10 10:57:31
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș.

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale în cadrul comprtimentului de gospodărire comunală Gănești.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 20.05.2019, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.