Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 49 și 50

Publicat in Anunțuri la data 2019-06-10 09:42:07
foto stire

Comuna Gănești anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 49 (După biserică – Rozsamáj) și 50 (Către Seuca), pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 10.06.2019 până în data de 09.08.2019.
Toți deținătorii de terenuri arabile din parcelele indicate sunt invitați la sediul primăriei locale în vederea studierii documentelor afișate, urmând ca în situația în care sunt constatate nereguli să formuleze cerere de rectificare în vederea evitării oricăror nereguli. 
Documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Mure%C8%99/G%C4%83ne%C8%99ti
Vă mulțumim pentru înțelegere.