Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-06-12 11:05:54
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă  în cartea funciară a comunei Gănești, județul Mureș a imobilelor situate în extravilan  (drumuri de acces, șanțuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Gănești, domeniul privat, conform  lucrărilor  de înregistrare  sistematică.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 11.07.2019, ora 14:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA DEFINITIVĂ  ÎN CARTEA FUNCIARĂ A COMUNEI GĂNEșTI, JUDEțUL MUREș A IMOBILELOR SITUATE ÎN EXTRAVILAN  (DRUMURI DE ACCES, șANțURI, CANALE, TERENURI NEPRODUCTIVE) PE PROPRIETAR COMUNA GĂNEșTI, DOMENIUL PRIVAT, CONFORM  LUCRĂRILOR  DE ÎNREGISTRARE  SISTEMATICĂ.

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.