Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-09-10 11:58:45
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MURES"

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Găneşti, judeţul Mureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de reţea şcolară din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2020-2021

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui cabinet medical şcolar pentru unităţile de învăţământ de pe raza comunei Găneşti

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul public de canalizare la nivelul UAT comuna Găneşti


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectele de hotărâre supuse procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 23.09.2019, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.