Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2019-10-23 12:16:30
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2019;

 

2. Proiect de hotărâre privind avizarea "Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extins a producatorului din judetul Mures" si a incheierii acestuia, intre ADI ECOLECT MURES si diferite organizatii de preluare a responsabilitatilor (OIREP);

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigrameI şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei​;

 

4. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Găneşti.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectele de hotărâre supuse procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 15.11.2019, ora 12:00.


Materialele transmise vor purta mențiunea: RECOMANDARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ........................... (se va trece denumirea proiectului).

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și pe siteul instituției www.primariaganesti.ro.