Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul privind ocuparea unui număr de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești

Publicat in Anunțuri la data 2020-02-22 12:46:25
foto stire

PROCES – VERBAL
nr. 632/21.02.2020

 Selecție dosare pentru concursul organizat  în vederea ocupării unui număr de 2 posturi contractuale vacante de muncitor calificat la Compartimentul Administrarea domeniului gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Gănești

 

NR crt

Numele şi prenumele candidatului

Nr.şi data înregistrării dosarului de participare la concurs

Rezultatul selecţie

dosare

Motivul respingerii dosarului

1

Dombi Ferencz

529/14.02.2020

Admis

 

 

 

 

2

Lorincz Ferencz

532/14.02.2020

Admis

 

 

 

 

 

 

3

Balog Laszlo

594/20.02.2020

Respins

Nu îndeplinește condițiile specifice privind vechimea în muncă

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs pana la data limita de 24.02.2020 0ra 10.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Proces verbal în format PDF