Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-04-14 11:29:23
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 37/10.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 26 mp, situat în satul Gănești, nr. 777.

4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Comunei Gănești în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 24.04.2020, ora 12:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.