Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-06-04 14:37:31
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al D-nului SOOS LEVENTE.

 

2. Proiect de hotărâre privind reactulaizarea comisiei de validare din cadrul C.L. Gănești.

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei CZIRMAI GHEORGHINA.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren intravilan aparținând domeniului privat al comunei Gănești.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire necesare închirierii unui spațiu de prestări servicii aparținând domeniului privat al comunei Gănești.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 15.06.2020, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.