Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-08-14 11:16:20
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei GĂNEȘTI ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” şi mandatarea unei persoane să semneze, în numele Comunei Ganesti, documentele necesare dobândirii calităţii de membru al Cooperativei.

 

2. Proiect de hotărâre privind accesarea de către Comuna Ganesti, ca membru al Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă”, a Programul Termoficare implementat în perioada 2019-2027 conform OUG. nr. 53/ 2019 şi împuternicirea reprezentantului Cooperativei ”E`-a Noastră a Viişoreniilor - Societate Cooperativă” pentru întocmirea și depunerea documentației necesare accesării Programul Termoficare.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului teren fără construcții în suprafață de 287 mp înscris în CF 51773 Gănești, din proprietatea Statului român în proprietatea privată a UAT com. Gănești.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 24.08.2020, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.