Comunicat cu privire la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Publicat in Anunțuri la data 2020-08-31 11:59:14
foto stire

Începând cu data de 01.09.2020, Primăria comunei Gănești demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiează de sprijin educațional pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit OUG nr.133/2020 copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiează în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane, și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Destinatarul final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
1. Să aibă domiciliul/reședința  pe raza comunei Gănești;
2. Pentru copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de până la 284 lei.
3. Pentru copiii înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de până la 1.115 lei.
4. Să se facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală în anul școlar 2020-2021.
Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei, în perioada 01.09-11.09.2020 la sediul Primăriei Gănești, la Compartimentul de Asistență Socială, însoțite de următoarele acte doveditoare:
- Acte de identitate părinți (original și copie)
- Certificatele de naștere ale copiilor (original și copie)
- Certificat de căsătorie părinți (original și copie)
- Dovada înscrierii la grădiniță/școală
- Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor(după caz).
Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 11.09-14.09.2020, urmând ca, Compartimentul de asistență Socială din cadrul Primăriei Gănești să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului-Județul Mureș, pănă la data de 15.09.2020. 
Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului. 
Informații suplimentare la tel.: 0265-425101