Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-08-24 11:11:54
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții și al devizului general al obiectivului „Extindere și reabilitare Școală Gimnazială în localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ganesti, judetul Mures„.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, județul Mureș„.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 02.09.2020, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.