Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-10-19 10:02:43
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2020


2. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Gănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ


3. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403092, nr. cad. 728–729/a/2/2 Gănești din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Gănești

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 16.11.2020, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.