Anunț

Publicat in Anunțuri la data 2020-11-10 10:43:27
foto stire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Gănești aduce la cunoștința publicului elaborarea următorului proiecte de hotărâre:

 

- Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Gănești, județul Mureș.

 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

 

- Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administrația Națională Apele Române a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: “Dotarea unităților de învățământ din Comuna Gănești cu echipamente de protecție medicala pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS - COV-2”.


Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de RECOMANDARE cu privire la proiectul de hotărâre supus procesului de consultare publică se pot depune la registratura primăriei locale sau se pot transmite la adresa de email a instituției: contact@primariaganesti.ro, până la data de 15.12.2020, ora 12:00.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare la proiectul de hotărâre privind ______________".

Materialele informative se pot studia la sediul primăriei locale și în Monitorul Oficial Local al UAT Comuna Gănești.